អំពីជីវិត!

 

photo_2018-05-23_10-19-36

 1. ជីវិតជាឧកាស ចូរប្រើវាឲមានប្រយោជន៏
 2. ជីវិតជាសម្ភស្ស ត្រូវចេះស្រលាញ់វា
 3. ជីវិតជាក្តីស្រមៃ ចូរខំធ្វើអោយវាក្លាយជាការពិត
 4. ជីវិតជាឧបសគ្គ ត្រូវប្រឈម កុំរត់គេចពីវា
 5. ជីវិតជាកាតព្វកិច្ច ចូរធ្វើវាឲចប់ចុងចប់ដើម
 6. ជីវិតជាល្បែង ចូរកុំខ្លាចនឹងលេង
 7. ជីវិតជាការសន្យា ចូររក្សាវា
 8. ជីវិតជាទុក្ខព្រួយ ចូរជំនះវាឲបាន
 9. ជីវិតជាចំរៀង កុំខ្លាចនឹងច្រៀង
 10. ជីវិតជាការតស៊ូ កុំតវ៉ាជាមួយវា
 11. ជីវិតជាសោកនាដកម្ម កុំខ្លាចនឹងប្រឈម
 12. ជីវិតជាការផ្សងព្រេង កុំខ្លាចនឹងចាប់ផ្តើម
 13. ជីវិតជាសំណាង ចូរធ្វើវាឲឃើញផ្លែផ្កាពិតៗ
 14. ជីវិតមានតំលៃកាត់ថ្លៃមិនបាន ចូរកុំបំផ្លាញវា
 15. ជីវិតជាជីវិត ត្រូវតែតស៊ូ
  (អនាមិក)
 • “Life is an opportunity, benefit from it.
 • Life is beauty, admire it.
 • Life is a dream, realize it.
 • Life is a challenge, meet it.
 • Life is a duty, complete it.
 • Life is a game, play it.
 • Life is a promise, fulfill it.
 • Life is sorrow, overcome it.
 • Life is a song, sing it.
 • Life is a struggle, accept it.
 • Life is a tragedy, confront it.
 • Life is an adventure, dare it.
 • Life is luck, make it.
 • Life is too precious, do not destroy it.
 • Life is life, fight for it.”
  — Unknown

Brown, Paul (2015-07-12). The 1000 Best Quotes Of All Time (Inspirational Quotes, Happiness Quotes, Motivational Quotes, Life Quotes, Famous Quotes, Love Quotes, Funny Quotes, And More) (Kindle Locations 211-217). Unknown. Kindle Edition.Categories: សំរាប់ធ្វើថ្ងៃនេះ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: