ឧត្តមសិក្សា

Welcome to the section about All Things Higher Education Cambodia. In here, you will find a wide range of posts that aim to explore options to help Cambodia improve higher education, one of the gravest and most urgent reforms Cambodia needs to undertake.

កត្តាមួយដែលអាចជួយលើកដំកើងការរៀនសូត្ររបស់កូនខ្មែរ

នៅក្នុងអត្ថបទអំពីស្ថានភាពនៃការបង្រៀននិងការរៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា ខ្ញុំបានបង្ហាញជូននូវបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយ ព្រមទាំងដំណោះស្រាយផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការបង្រៀន​ និងការរៀន ដែលភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជាបានលេីកឡេីង និងចង់ឃេីញអេាយមានការផ្លាស់ប្តូរ ។ ខាងក្រោម​ជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ ដែលខ្ញុំគិតថា ប្រទេសយើងគួរយកមកពិចារណា ដើម្បីកែលម្អរ​ការបង្រៀននិងរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យអេាយមានប្រសិទ្ធភាព ។ ជាការពិតណាស់ ខ្មែរយេីងមានវប្បធម៌ដ៏ល្អផូរផង់អស់រយៈពេលជាងពីរពាន់ឆ្នាំមកហើយ ហើយជនជាតិខ្មែរគ្រប់រូប (រួមទាំងរូបខ្ញុំផងដែរ) ពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវប្បធម៌ខ្មែរដ៏ត្រចះត្រចង់ ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវប្បធម៌ដ៏ផូរផង់ដដែលនេះ ក៏មានបង្កប់នូវលក្ខណះមួយចំនួនតូចដែលហាក់កំពុងរារាំងដល់ប្រសិទ្ធិភាពរៀនសូត្ររបស់កូនខ្មែរ ។ ខ្ញុំជឿថាការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធិភាពនៃការបង្រៀននិងការរៀន ទាមទារអេាយយេីងទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមេីលលេីកត្តាវប្បធម៌មួយចំនួនដែលបានដាក់ចារឹសយ៉ាងជ្រៅ នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើង ។ ខ្ញុំគិតថា កត្តាវប្បធម៌មួយខាងក្រោមបានលើកទឹកចិត្តអេាយសិស្សនិស្សិតមិនសូវស្រវាស្រទិញ ក្នុងសកម្មភាពរៀនសូត្រ តាំងពីកំរិតទាបរហូតដល់កំរិតក្រាយឧត្តម ព្រោះតាំងពីវ័យក្មេង កូនខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវបានមាតាបិតាបង្រៀននិងទូន្មានប្រៀនប្រដៅឱ្យស្គាល់ឋានៈក្នុងសង្គមរបស់គេ ពេាលគឺេក្មងត្រូវចេះស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតានិងគ្រូបង្រៀនដោយគ្មានការតវ៉ា។ នៅផ្ទះក៏ដូចនៅសាលា ក្មេងទទួលគំនាបមិនឲនិយាយស្តីច្រើន ពោលត្រូវចេះស្តាប់ជាជាងនិយាយ។ ការដែលពួកគេដឹងក្តីធំធាត់ក្នុងវប្បធម៌ដូចនេះ ចង់មិនចង់ ពួកគេបានចងចាំដិតជាប់និងស្គាល់ច្បាស់ថាអ្វីជាឋានៈរបស់ពួកគេ ហេីយគេត្រូវសំរបខ្លួនដូចម្តេចឲស្របតាមគំនាបសង្គម ។ ឥទ្វិពលវប្បធម៌នេះ… Read More ›