Books I read

Coming soon. Thanks

គោលការណ៏ជីវិត១២ចំនុចគួរពិចារណា

នេះជាគោលការណ៏ដែលលោក Jordan Peterson សាស្រ្តាចារ្យ ផ្នែកចិត្តសាស្រ្តនៃសាកលវិទ្យាល័យតូរុងតូ ប្រទេសកាណាដា បានរៀបរាប់ក្នុងសៀវភៅកំរាស់៤៤៨ទំព័របោះពុម្ពឆ្នាំ២០១៨របស់លោក ក្រោមចំនងជើងថា 12 Rules For Life ។ លោកអះអាងថា គោលការណ៏ទាំងនេះ គឺសំរាប់អ្នកអានយកទៅកសាងកែលំអជីវិតរស់នៅឲមានភាពប្រសើរឡើង ។ ខ្ញុំសុំដកស្រង់ខ្លឹមសារសំខាន់ៗរបស់ចំនុចទាំង១២នោះសំរាប់ប្រិយមិត្តពិចារណាទាំងអស់គ្នា ។ បើអ្នកចង់ឲខ្លួនមានប្រៀប លោក Jordan Peterson ណែនាំឲអនុវត្តតាមគោលការណ៏ទីមួយ ។ នោះគឺខិតខំពង្រឹងកាយសម្បាទារ ចិត្តគំនិតឲបានរឹងបុឹង ។ លោកថា បើឈៗឲត្រង់ខ្លួន បើដើរៗឲស្វាហាប់ ដើររបៀបអ្នកឈ្នះ ។ បើនិយាយប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃ ចូរធ្វើដោយសេចក្តីក្លាហាន និងជំនឿជាក់លើខ្លួនឯង ។ យកចិត្តទុកដាក់លើខ្លួនឯងឲបានច្រើនដូចដែលខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកជុំវិញដែលខ្លួនស្រលាញ់ ។ លោកផ្តាំផ្ញើរថា… Read More ›

The ONE Thing

The ONE Thing និយាយពីគុណសម្បត្តិនៃការកំនត់អាទិភាព និងណែនាំអ្នកអានឲផ្តោតធ្វើកិច្ចការសំខាន់ៗទាំងឡាយ ម្តងមួយៗ ។ អ្នកនិពន្ធបានរៀបរាប់អំពីជំនឿខុសមួយចំនួន ដែលរារាំងដល់ការរីកចំរើនទៅមុខរបស់យើង និងបានផ្តល់ដំបូន្មានជាច្រើន អំពីថាតើ មនុស្សម្នាក់ៗ គួររៀនរស់នៅដូចម្តេច ដើម្បីឲជីវិតមានន័យ ស្គាល់អាទិភាព និងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ ។ សៀវភៅនេះអាចជាជំនួយ សំរាប់ប្រិយមិត្តទាំងឡាយណា ដែលកំពុងរកពេលធ្វើអ្វីមួយពុំបាន ឬសំរាប់អ្នកណាដែលចង់ប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲមានប្រសិទ្ធភាព ឬអ្នកស្វែងរកតំលាភាពនិងគោលដៅជីវិតច្បាស់លាស់ ។ អ្នកអាននឹងបានរៀនសូត្រនិងយល់ដឹងនូវគំនិតនិងវិធីសាស្រ្តល្អៗ ដែលអាចជួយកាត់បន្ថយភាពច្របូកច្របល់ ភាពរំខាន និង ស្រ្តេសត៏ក្នុងជីវិតរស់នៅនិងការងារប្រចាំថ្ងៃ ។ សៀវភៅនេះក៏នឹងជួយអ្នកអានឲចេះកំនត់គោលដៅជីវិត និងចេះប្រើប្រាស់ពេលវេលាបានត្រឹមត្រូវ មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសំរេចគោលដៅសំខាន់ៗផងដែរ ។ ខាងក្រោមនេះជាគោលគំនិតសំខាន់ៗ ដែលខ្ញុំទាញចេញពីសៀវភៅ The ONE Thing ។ ១-… Read More ›

ហេតុអ្វីបានជាមុខជំនួញបរាជ័យ? តើគួរធ្វើដូចម្តេច?

សំរាប់អ្នកកំពុងប្រកបមុខរបរឯកជនខ្នាតតូច ឬអ្នកចង់ចាប់ផ្តើមមុខជំនួញដោយខ្លួនឯង ។ ឬសំរាប់ម្ចាស់មុខរបរទាំងឡាយដែលកំពុងស្វែងរកវិធីជួយសង្រ្គោះជំនួញដែលកំពុងជួបឧបស័គ្គ ឬម្ចាស់សហគ្រាសដែលចង់ឃើញមុខរបររបស់ខ្លួនបានរីកចំរើនជោគជ័យ ឬសំរាប់អ្នកដែលគិតថាការងារជំនួញមានភាពងាយស្រួល ។ សូមងាកមកចាប់អារមណ្មខ្លឹមសារគោលៗរបស់សៀវភៅ The E-Myth Revisited: Why Most Small Businesses Don’t Work and What to Do About It by Michael E. Gerber ទាំងអស់គ្នា ។ The E-Myth Revisited ពន្យល់ពីមូលហេតុធំៗដែលធ្វើឲមុខជំនួញខ្នាតតូចប្រមាណ៨០ភាគរយបរាជ័យ និងណែនាំបង្ហាញវិធីសាស្រ្តសំខាន់ៗមួយចំនួនដែល អាចជួយធ្វើឲមុខជំនួញបានជោគជ័យ ។ អ្នកនិពន្ធ លោក Michael Gerber… Read More ›